حصار من

☜  دیشب حالم خوب نبود...

بعد از مدتها رفتم پیش بروبچ ↶

 دیدم دارن عرق میخورن  ↶

✔️ تا منو دیدن سلام و احوال پرسی...✘

... فهمیدن حالم سر جاش نیست !!!...

☜☜☜  به منم تعارف کردن ☞☞☞

اون ♪ آهنگ هایده که ♥️ دوس دارم رو هم گذاشتن ↘️

☜ ... (( ♪ تنها با گلها ♪ )) ... ♪♪♪♪♪

✔️ گفتم من خیلی وقته↘️

 نیستم... نوش... بزنین خودتون ↶

☜☜☜ گفتن: پس...⇣⇣⇣

 لااقل بیاساقی ما شو

↶ گفتم بیخیال... خرابم✘

  خرابتون میکنم✘

↶ گفتن اشکال نداره... بیا↘️

✔️✔️✔️ گفتم باشه... ↘️

... خودتون خواستین✔️✔️✔️

ا✔️⇣⇣⇣↓↓↓↘️✘ا

✔️ نمیدونستم پیک چندومشونه... سوالم نکردم و...

             ......خودم شدم ساقی ⇣⇣⇣

↶ پیک رو ریختم و گفتم : ......

☜☜☜ بزن سلامتی ✔️ سگ ✘ ☞☞☞

..... یکی گفت حالا چرا ✔️ سگ........!!!؟؟؟

↶ گفتم زر نزن...

 ..... من ساقی ام... میگم بزن به سلامتی ✔️سگ✘

      ✘... (( بگو... چششششم )) ...✘

✔️ گفت چشششم و همه رفتن بالا✔️

✔️ سلامتی همون سگ✔️

↶ بعد که پیک رو گذاشت گفت : ↘️

 پس لااقل بگو چرا سلامتی✔️سگ

✔️ گفتم باوووشه... میگم ↓↓↓↓↓↓↓↓↓

✔️ پیک بعدی رو که ریختم... ↘️

☜☜☜ گفتم بزن سلامتی✔️سگ... ↘️

                       -> (( لامصصب ))✘

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

✔️ که هر چی امروز بهش سنگ بزنی...

لقمه ای رو که دیروز بهش دادی از یادش نمیره✘↶ ↘️

☜ از ته دل همه گفتن ✔️نوش✔️

☜☜☜ منم گفتم ✔️نوووووش✔️ ☞☞☞

✔️ پیک بعدی رو که ریختم... ↘️

☜☜☜ گفتم بزن سلامتی✔️سگ... ↘️

                       -> (( لامصصب ))✘

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

✔️ که هر گرگی ببینه واق واق میکنه و واسش فرقی نمیکنه...

گله ی خودشه یا گوسفندهای دهِ بالا✘↶ ↘️

☜ از ته دل همه گفتن ✔️نوش✔️

☜☜☜ منم گفتم ✔️نوووووش✔️ ☞☞☞

✔️ پیک بعدی رو که ریختم... ↘️

☜☜☜ گفتم بزن سلامتی✔️سگ... ↘️

                       -> (( لامصصب ))✘

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

✔️ که وقتی بوی تورو بشناسه لیس میزنه تو رو و دم تکون میده واست و...

واسش فرقی نداره چقدر پول تو جیباته!!!✘↶ ↘️

☜ از ته دل همه گفتن ✔️نوش✔️

☜☜☜ منم گفتم ✔️نوووووش✔️ ☞☞☞

✔️ پیک بعدی رو که ریختم... ↘️

☜☜☜ گفتم بزن سلامتی✔️سگ... ↘️

                       -> (( لامصصب ))✘

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

✔️ که با هیچ دزدی رو هم نمیریزه تا ساکت بمونه و بیان خونت رو خالی کنن✘↶ ↘️

☜ از ته دل همه گفتن ✔️نوش✔️⇨⇨⇨

☜☜☜ منم گفتم ✔️نوووووش✔️ ☞☞☞

✔️ پیک بعدی رو که ریختم... ↘️

☜☜☜ گفتم بزن سلامتی✔️سگ... ↘️

  -> (( لامصصب ))✘

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

✔️ که اگه یک شب جفتش نباشه سگ همسایه رو تو لونش راه نمیده✘↶ ↘️

☜ از ته دل همه گفتن ✔️نوش✔️

☜☜☜ منم گفتم ✔️نوووووش✔️ ☞☞☞

✔️ پیک بعدی رو که ریختم... ↘️

☜☜☜ گفتم بزن سلامتی✔️سگ... ↘️

                       -> (( لامصصب ))✘

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

✔️ که حتی اگه یه روزی بفروشیش ممکنه با صاحب جدیدشم خو بگیره...

اما اگه تو رو ببینه پاچتو نمیگیره✘↶ ↘️

☜ از ته دل همه گفتن ✔️نوش✔️⇨⇨⇨

☜☜☜ منم گفتم ✔️نوووووش✔️ ☞☞☞

✔️ پیک بعدی رو که ریختم... ↘️

☜☜☜ گفتم بزن سلامتی✔️سگ... ↘️

                       -> (( لامصصب ))✘

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

✔️ که اگه بدونه پول گوشت نداری یه جوری با نون خشک هم خودشو سیر می کنه...

ولی از پیشت نمیره✘↶ ↘️

☜ از ته دل همه گفتن ✔️نوش✔️

☜☜☜ منم گفتم ✔️نوووووش✔️ ☞☞☞

✔️ پیک بعدی رو که ریختم... ↘️

☜☜☜ گفتم بزن سلامتی✔️سگ... ↘️

                       -> (( لامصصب ))✘

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

✔️ که از همه (( مهمتر ))↶ ↘️

                        

                     ✔️ سگ ✔️

                

                ☜ اگه بفهمه ...⇣⇣⇣ ↘️   ✔️♥️♥️♥️ (( دوستش داری )) ♥️♥️♥️✔️

                      

 ☜☜☜ .......با وفا میشه✘✘✘

ا ↓↓↓↓↓↓↓↓↓⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

☜ از ته دل همه گفتن ✔️نوش✔️

☜☜☜ منم گفتم ✔️نوووووش✔️ ☞☞☞

✔️ آخرشم همشون  خراب شدن

      ✔️✔️✔️ گفتم که...... ✔️✔️✔️

     ✔️✔️✔️ منو نکنین ساقی ✔️✔️✔️

                    ا ⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

☜☜☜ من امشب بدجوری خودم خرااابم ☞☞☞

                    ا ⇣⇣⇣⇣⇣⇣ ا

   ✘✘✘ خرااابتون میکنم  ✘✘✘

   ....... خودتون گوش نکردین ........

      ☜☜☜ سلامتی...

                         ✔️ سگ✘

 • ...arefe ...

نظرات  (۹)

لحن پسندیده ای نیست.
پاسخ:
o_O

به سلامتی سایان خانوم

پاسخ:
به سلامتیش ...
:)
 • مهدی بابامحمودی
 • فوق العاده عالـــــــــــــــــــی بود
  پاسخ:
  ممنون :)
  یادش بخیر شب عروسی رفیقم بود خوردیم به سلامتی جمعمون که همه رفیق فاب بودیم واسه هم
  شب عروسی همون رفیق دیگه همو ندیدیم بخاطر همون رفیق که میخوام هرجا هست خوشبخت باشه
  کاش یادبگیریم همین که متاهل شدیم حداقل شب عروسیمون به رفیقامون تهمت نزنیم و ناسزا نگیم... حتی اگه مست باشه
  واقعا هم به سلامتی سگ که شرف داره به خیلی از این ادما
  پاسخ:
  چه بد :( 
  ای کاش
  آره واقعا سگ خیلی شرف داره به بعضیا به سلامتیش...

 • علی محمدرضایی
 • خیلی زیاد بود وسطش خسته شدم

  پاسخ:
  :|
 • مـــ ــ ـــ ـهــ ـــ ــــ ـــســ ـــ ــــ ــا ...
 • قشنگ بود

   

  سلامتی همه وفادارا....

  پاسخ:
  مرسی عزیز :)

  سلامتیشون..
  سلامتی سگ
  سلامتی سینه سوخته ها
  سلامتی نا لوتیا که یادمون دادن قدر لوتیارو بدونیم
  هه
  فدا سرت
  پاسخ:
  به سلامتیشون...
  ممنون که سر زدی:)
  خیلی خیلی قشنگ بود
  پاسخ:
  ممنون عزیزم چشات قشنگ میبینه :)
 • طاها میرویسی
 • خیلی قشنگ بود!!!
  پاسخ:
  قشنگی از خودته :)

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی